Spanje & Internationale afstemming

header-3-spanje

Internationaal

Bij internationale opdrachten kunnen zowel de aanleiding voor de controleopdracht als de rapportagestructuren afwijken van de tradionele nationale standaarden.

Naast verplichte controles zijn er vanwege financiële belangen of behoefte aan momentvastleggingen in toenemende mate (eenmalige) due diligences of limited reviews gewenst.

Dit is bij uitstek de toegevoegde waarde van Euro Economics Audit.

Kennis

Euro Economics Audit heeft de kennis en ervaring om ook bijzondere internationele opdrachten onder moeilijke(re) omstandigheden uit te voeren.

Een veel voorkomend voorbeeld zijn controleopdrachten bij spanningen tussen het Spaanse management en de buitenlandse holding. Het is wenselijk dat de controle niet tot extra spanningen leidt, maar deze juist doet verminderen.

Het ‘maatwerk’ van Euro Economics Audit heeft als doel om onder alle omstandigheden tot kwaliteit en resultaat te komen.

Team & Focus

Euro Economics Audit benoemt per opdracht een gespecialiseerd team, een vast contactpersoon en een eindverantwoordelijke senior auditor (register accountant).

Bij alle werkzaamheden staan de kwaliteit en de onafhankelijkheid van de dienstverlening voorop.

De consequente focus van de combinatie van een gespecialiseerd internationaal samengesteld team en absolute kwaliteit en onafhankelijkheid maakt van Euro Economics de aangewezen Audit Partner in Spain.

Samenwerking

Euro Economics heeft als uitgangspunt om niet alleen vóór de relatie maar om vooral mét de relatie – doorgaans zijnde het buitenlandse accountantskantoor – te streven naar het gewenste optimale resultaat.

Een goede structurele samenwerking en open communicatie in de eigen taal leidt tot een soepeler, sneller en daarmee kostenbesparend traject met bovendien een kwalitatief beter resultaat in termen van deadlines, rapportages en follow up bij vragen.

To the point

Voor meer informatie of een offerte; neem vrijblijvend contact op
Je bent van harte welkom · Binnen één werkdag reactie