Limited review

Gerichte controles op onderdelen met een korte doorlooptijd

Limited reviews

Limited reviews richten zich op specifieke onderdelen en zijn minder intensief.

Het voordeel is dat alleen controles worden uitgevoerd en kosten worden gemaakt op de onderdelen waar dat gewenst is.

In een korte doorlooptijd kan tegen relatief lage kosten een oordeel van een onafhankelijke accountant worden verkregen.

De wenselijkheid speelt met name bij:

1. Interne controle met accent op onderdelen

Bijvoorbeeld vanwege de belangen van een bepaalde balanspost, de ongewenste gang van zaken of een onverhoopt wantrouwen jegens de directie van de Spaanse dochtermaatschappij.

2. Pro-actief kwaliteitsbeleid

Indien er periodiek limited reviews worden uitgevoerd, leidt dit op een pro-actieve wijze tot een hoge kwaliteit van de financiële verslaglegging en verlaging van risico´s zoals fraude en boekhoudmalversaties.

3. Subsidietoekenningen

Diverse subsidie-instanties vereisen een controle op onderdelen. Euro Economics Audit is hier graag uw partner.

To the point

Meer informatie? Mail vrijblijvend.

Binnen één werkdag reaktie.